Connection Automation Technology

Nožné spínače

Nožné spínače BERNSTEIN


nožný spínač s kovovým púzdrom

IP65,
F1, F1 UN  1-pedálový spínač bez krytu, s krytom
F2, F2 UN  2-pedálový spínač bez krytu, s krytom
F3, F3 UN  3-pedálový spínač bez krytu, s krytom
možnosť aretácie, NOT STOP tlačítko

bezpečnostný nožný spínač - 3-polohový
pri prešlapnutí do tretej spodnej polohy sa aktivuje NOT STOP, ručné odaretovanie

viac...

Nožné spínače GIOVENZANA

nožný spínač s púzdrom z termoplastu

IP54
1-pedálový spínač s krytom
2-pedálový spínač s krytom
možnosť  NOT STOP tlačítko na konzole

pneumatický nožný spínač

viac...