Connection Automation Technology

NOT STOP tlačítka, ovládacie tlačíka

SSP ( Safety System Products GmbH ) dodáva kompletnú radu bezpečnostných NOT STOP tlačítok. Rada je doplnená o bloky s ovládacími tlačítkami. NOT STOP tlačítka je možné inštalovať do panelu, do krabičky alebo do púzdra SLIMLINE spolu s ovládacím tlačítkom. Púzdro SLIMLINE 4cm široké je vhodné hlavne hliníkové profily ochranných zábran, pripadne konštrukcií zariadení.

SELF MONITORING contact - tlačítko je doplnené prídavným kontaktom, ktorý dohliada na správne spojenie medzi kontaktnými blokmi a ovládačom. V prípade nesprávnej montáže alebo pri mechanickom poškodení ovládača sa tento prídavný kontakt rozpojí a okamžite rozpojí bezpečnostné kontakty a zastaví zariadenie. Tieto je možné uviesť do činnosti až po odstránení chybného tlačítka.

Celá zostava EDI sa skladá z: EDI tlačítko, držiak blokov, spínacie bloky. Možná je montáž na panel,  do krabičky, do SLIMLINE krabičky.


    

EDI A
ovládač, IP65, IP69K, čierny, červený, ochranný kryt
ovládanie kľúčom, odblokovanie otočením,

katalóg...
tech.list...
viac...
     

EDI Z
montážny držiak pre kontaktné bloky
možnosť doplnkového kontaktu - SELF MONITORING
EDI I4 - NOT STOP set ( ovládač, krabička, 2x rozpínací kontakt )

katalóg...
tech.list...
viac...

EDI B
tlačitko a ovládače EDI v SLIMLINE púzdre
pripojenie cez M12 - jednoduchá inštalacia, výmena (PLUG & PLAY)
presvetlené tlačítka
odblokovanie otočením
šírka púzdra 40mm, pomocné svorky pre rýchlu montáž

katalóg...
tech.list...
viac...