Connection Automation Technology

EDI Z, EDI A

 

technický popis EDI A, EDI Z                                                                                                                                viac...

EDI  ZC2    modul kontaktov, NO (spínací kontakt), šroub. kontakty, EDI ZC1 - perové kontakty, viac...
EDI ZB2    modul kontaktov, NC (rozpínací kontakt), šroub. kontakty, SELF MONITORING kontakt, EDI ZB1- perové kontakty viac...
EDI ZA2    modul kontaktov, NC (rozpínací kontakt), šroub. kontakty, EDI ZA1 - perové kontakty, viac...
EDI ZD2    pripojovací modul pre presvetlené ovládače, šroub.kontakty, EDI ZD1 - perové kontakty viac...
EDI ZI2     držiak pre 5 modulov, šroub. kontakty viac...
EDI ZH2    držiak pre 3 moduly, šroub. kontakty EDI ZH1 - perové kontakty viac...
EDI ZK4    prázdna montážna krabička pre EDI, včetne M12, 4pin viac...
EDI ZK5    prázdna montážna krabička pre EDI, včetne M12, 5pin viac...
EDI ZK8    prázdna montážna krabička pre EDI, včetne M12, 8pin viac...
  EDI MP    pomocná montážna plata pre montáž EDI, včetne bezp. štroubov a stvorcových matic. viac...

EDI I4   NOT STOP tlačítko v krabičke, kompletné (EDI A3 + EDI ZK4 + EDI ZH2 + 2xEDI ZA2) viac...

 

EDI A1  ovládač viac...
EDI A1S ovládač čierny viac...
EDI A3   ovládač s ochranným límcom viac...
EDI A2   ovládač s rozšíreným krytom viac...
EDI A3B    ovládač ochranným límcom presvetleným viac...
EDI A7L   spínač s integroványmi kontaktami, 2xNC, letovacie piny viac...
EDI A7SL   spínač s integroványmi kontaktami, 2xNC, letovacie piny, čierny viac...
EDI A6B   ovládač s ochranným rámom, presvetlený, odblokovanie kľúčom viac...
EDI A6   ovládač s ochranným rámom, odblokovanie kľúčom viac...
EDI A5B    ovládač, presvetlený, odblokovanie kľúčom viac...
EDI A5    ovládač, odblokovanie kľúčom viac...
EDI A4    ovládač s ochranným rámom viac...
EDI A4B    ovládač s ochranným rámom, presvetlený viac...

 


 

 


 

  EDI CD5    Pripojovací kábel M12, 5M, 4/5 pol  
  EDI CD10    Pripojovací kábel M12, 10M, 4/5 pol  
  EDI CD15    Pripojovací kábel M12, 15M, 4/5 pol  
  EDI C8D5    Pripojovací kábel M12, 5M, 8 pol  
  EDI C8D10    Pripojovací kábel M12, 10M, 8 pol  
  EDI C8D15    Pripojovací kábel M12, 15M, 8 pol