Connection Automation Technology

Dátové káble

flexibilné káble pre pevné uloženie

tienené LiY(C)Y, netienené LiYY, twisted pair LiY(C)Y TP, farebné žily,
PVC, vybrané typy UL/CSA aprobácia
300/500V podľa prierezu
odolné proti plameňu, samozhášave, bezsilikónové
odolné proti chemikáliam, olejom, kyselinám, mastiam, lúhom
0,14mm2 - 0,5mm2

viac...

SUPERFLEX flexibilné káble určené pre trvalý ohyb

polomer ohybu Dx12
vhodné do energetických nosičov, pre najvyššie zaťaženie
tienené TRONIC(C)PUR, netienené TRONIC PUR, twisted pair TRONIC (C)PUR TP, farebné žily,
PUR,UL/CSA aprobácia
300V
odolné proti plameňu, samozhášave, PUR -bezhalogénove, bezsilikónové
odolné proti chemikáliam, olejom, kyselinám, mastiam, lúhom
0,14mm2 - 0,5mm2

viac...