Connection Automation Technology

Technické informácie o kábloch

  Certifikácia pre Severnú Ameriku viac...
  NFPA 79 viac...
  Prúdová zaťažiteľnosť vodičov viac...
  Odpor vodičov viac...
  Konštrukcia káblov podľa DIN VDE 0295 / IEC60228  a AWG viac...
  Farebné značenie žíl podľa DIN 47100 a VDE 0293-308 viac...
  Chemická odolnosť PVC a PUR káblov viac...
  Polomery ohybu viac...